HET LEGPUZZEL REGLEMENT

1. INSCHRIJVEN

A. Je kan op verschillende manieren inschrijven voor deelname aan het "bk-legpuzzelen" : via onze website (bk-legpuzzelen.webnode.be), via een mailtje aan wollaertbert@gmail.com, telefonisch op nummer (0032)(0)477/305953 of mondeling. Pas op het moment dat het verschuldigde bedrag op onze rekening werd gestort (BE60 9733 7855 5800 8) is uw inschrijving definitief. Let op : om organisatorische redenen zijn de beschikbare plaatsen beperkt. Wacht niet te lang met je inschrijving. Wij vermelden op de website wanneer een voorronde volzet is.

B. Je kan individueel inschrijven, per 2, per 3 of met een volledig team van maximum. 4 personen. Onvolledige teams (van 2 of 3 personen) vullen wij aan met individuele inschrijvingen of een ander onvolledig team van 2 personen. Er wordt steeds in teams van 4 personen gepuzzeld. Schrijf je in met minstens 2 personen vragen we je een zelfbedachte teamnaam te vermelden bij de overschrijving.

C. Je kan zo vaak je wil deelnemen aan meer dan 1 voorronde om zo je kans op een finaleplaats te vergroten. Bij iedere voorronde blijft het inschrijvingsbedrag echter 10 € pp.

D. Inschrijvingen zijn op persoonlijke titel en niet overdraagbaar aan derden.

E. Ontvingen wij uw betaling dan sturen wij u per mail een bevestiging van uw inschrijving.

F. Via de website houden wij u op de hoogte van het programma, nieuwe voorrondes (de start van de 2e editie plannen wij nu al vanaf november 2020) en verdere ontwikkelingen.

G. Annulering kan onder de volgende voorwaarden : 1. tot 4 weken voor aanvang van een voorronde of de finale : 100 % terugstorting inschrijfgeld. 2. tot 2 weken voor aanvang van een voorronde of de finale : 50 % terugstorting inschrijfgeld.

2. HET VERLOOP VAN DE VOORRONDES

A. De ingeschreven teams mogen zich melden bij de inschrijfbalie vanaf een half uur voor aanvang tot maximum 15 minuten erna. Het startsein om met puzzelen te beginnen wordt u ter plaatse meegedeeld. De puzzels liggen ingepakt voor u klaar bij binnenkomst en mogen pas gelijktijdig uitgepakt worden bij het startsein.

B. Het is raadzaam op tijd te komen. Te laat binnenkomende teams (en/of deelteams) kunnen wel nog meepuzzelen maar de uiteindelijke puzzeltijd zal niet worden geregistreerd en het team komt tijdens deze voorronde ook niet meer in aanmerking voor een finaleplaats. Herkansen kan natuurlijk wel wanneer u zich opnieuw inschrijft voor een volgende voorronde.

C. De toewijzing van de tafels gebeurt willekeurig. Wij kijken erop toe dat de verlichting van de zaal overal voldoende zal zijn. Toch kan de intensiteit van het beschikbare licht enigszins verschillen van tafel tot tafel, door binnenvallend zonlicht, andere belichtingsbronnen e.d. Dit kan geen aanleiding vormen tot discussie of betwisting. We blijven ernaar streven dat ieder team de puzzel onder de best mogelijke omstandigheden kan maken.

D. Maximaal 3 uur na aanvang van de wedstrijd volgt de prijsuitreiking. Bij onze eerste editie worden de 7 snelste teams per voorronde geselecteerd voor de finale op zondagnamiddag 17 mei in Borsbeek. Afhankelijk van de sluitingstijd van de locatie en op aangeven van de organisatie kan nadien nog worden verdergepuzzeld. Raakte uw puzzel bij sluitingstijd toch niet af, voorzien wij enkele platen zodat u uw onafgewerkte puzzel thuis verder kunt afwerken. Trouwens, ieder team mag zijn puzzel na afloop als aandenken mee naar huis nemen.

3. DE WEDSTRIJD

A. Alle teams maken per voorronde eenzelfde puzzel van 1000 stukjes uit de collectie Jan Van Haasterenpuzzels van JUMBO. Voor alle deelnemers zal het onbekend zijn welke puzzel gemaakt zal worden.

B. Ieder team krijgt een voldoende grote tafel en vier stoelen. Per vier tafels voorzien wij bovendien 1 extra tafel voor drankjes en hapjes.

C. Er mogen geen extra hulpmiddelen gebruikt worden zoals : -sorteerbakjes (behalve de doos waar de puzzel in verpakt zat) -het deksel (tenzij u ambieert de puzzel te maken zonder gebruik te maken van de afbeelding 😂) -digitale hulpmiddelen -een vergrootglas of uitvergrotingen van de puzzel

D. De organisatie zorgt voor de tijdsregistratie tot op de seconde nauwkeurig. De eindtijd wordt door twee daartoe aangestelde juryleden vastgesteld wanneer alle stukjes op de juiste plaats liggen met uitzondering wanneer er stukjes ontbraken. Per ontbrekend stukje wordt een tijdstraf van 10 seconden berekend.

4. DE VIER VOORRONDES EN DE FINALE

A. Er vinden in februari, maart en april 3 voorrondes plaats op 3 verschillende locaties. (De vierde voorronde op 17 mei is eigenlijk de eerste van de tweede editie van het bk-legpuzzelen waarvoor ook op 17 mei maximaal 30 teams kunnen deelnemen - ook hier worden de 7 snelste teams geselecteerd voor de finale in 2021) Per voorronde worden de 7 snelste teams geselecteerd voor de 1e finale op 17 mei in Borsbeek.

B. De teams die zich plaatsen voor de finale ontvangen een uitnodiging om in te schrijven voor de finale (de kosten bedragen 50 % van het reguliere inschrijfgeld, dus 5 € per persoon). Inschrijven kan tot 1 week na de uitnodiging. Wanneer een team zich echter niet inschreef binnen die termijn dan wordt het eerstvolgende volledige team (op basis van de eindtijd) telefonisch, hetzij per mail of anderszins uitgenodigd alsnog mee te strijden voor de finaleplaats.

C. Alle verliezende teams van alle voorrondes nodigen we uit, ter gelegenheid van deze eerste editie, als toeschouwers en supporters op de finale op 17 mei. Inschrijven kan, graag vooraf, ook via de website of de hiervoor vernoemde procedures. We vragen als toegangsprijs 2,5 € per persoon dat U vooraf ook stort op onze rekening. Wij voorzien voor u bij binnenkomst dan een drankbonnetje voor 1 consumptie naar keuze.

D. Om het overzicht te bewaren en daar moeilijk in te schatten valt hoeveel volk we die 17e mei mogen verwachten vragen wij ook iedereen die hierbij aanwezig wil zijn en niet deelnam aan een voorronde (zie puntje C. hierboven) vooraf in te schrijven aan de prijs van 5 € per persoon. Ook in deze prijs zit 1 gratis consumptie vervat dat U bij binnenkomst na registratie zal worden overhandigd. De zaalcapaciteit voor toeschouwers en supporters is begrensd en wij kunnen slechts een beperkt aantal mensen toelaten. Wij hopen op uw begrip mochten wij genoodzaakt zijn mensen die niet vooraf inschreven de toegang te weigeren.

E. De uitslag zal worden gepubliceerd op de website en bijgehouden worden, ter eeuwige roem, in het archief.