GDPR

De organisator van het BK LEGPUZZELEN hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisator houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt het volgende met zich mee:

  • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • De nodige maatregelen zijn genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen.
  • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
  • We zijn op de hoogte van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, en willen je hierop attent maken en willen deze ook respecteren.

Als organisator zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of indien je contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens (GDPR contact):

Het Legpuzzel-Team